Spaanse vlag Spaans in Brabant Spaanse vlag vulling

Conversatieles om taalkennis ook echt toe te passen in een conversatie.


Conversatielessen zijn speciaal voor hen die al een redelijke kennis van het Spaans hebben en die vloeiend willen leren spreken voor professionele- of voor privé-doeleinden.

Niveau en inhoud worden specifiek afgestemd op de wensen van de cursist(en) en vanaf de eerste les wordt er Spaans gesproken over wat hen interesseert. Ook kunnen artikelen uit Spaanse tijdschriften en kranten als gespreksstof dienen, of kan er een boek gezamenlijk worden lezen. Aldoende zal de uitspraak en de woordenschat van cursisten sterk verbeteren.

In deze lessen wordt er dus vooral gesproken aan de hand van de afgesproken thema's en/of dagelijkse bezigheden, maar uiteraard worden te verbeteren onderdelen van de grammatica en de uitspraak met oefeningen ondersteund. Spaanse conversatie De lessen worden privé, of met kleine groepjes van maximaal 4 cursisten gegeven (die zich zelf als groep aanmelden).

Meer...
© 2009-2014 Spaans in Brabant

Conversatieles om vloeiend Spaans te leren spreken voor uw werk of vakantie.


Spaans leren is uiteraard een eerste vereiste om in een Spaanstalig land goed uit de voeten te kunnen. De woorden, de zinsbouw en al die verschillende werkwoordsvormen zijn vaak zeer afwijkend van wat wij gewend zijn en vaak kunnen uw gesprekspartners u alleen in hun eigen taal te woord staan. Na enige tijd blijkt dat u de net geleerde grammatia en alle woordjes niet vlot in de juiste zinnen kunt gieten. Bij de gemiddelde (avond)cursus is meestal tijdens de grammaticalessen onvoldoende gelegenheid om het formuleren van complexe zinnen goed te oefenen. Pas na uw eerste contact met Spaanstaligen ervaart u dat praten toch heel iets anders is dan een boek lezen een ontstaat de wens om aanvullend conversatie-lessen te gaan volgen.

Ik heb al velen geholpen bij het leren en/of verbeteren van hun kennis van de Spaanse taal en weet uit ervaring dat het formuleren van zinnen in een gesprek niet teveel geoefend kan worden. Tijdens de lessen bij Spaans in Brabant is er dan ook vanaf het eerste begin veel aandacht voor dit onderdeel. Dit neemt niet weg dat als eenmaal een goed niveau van conversatie is bereikt, er geen oefening meer nodig is. Helaas zijn er in Nederland weinig mogelijkheden om de taal in het dagelijks leven regelmatig te spreken. Daarom zullen af en toe een paar 'opfris'-conversatielessen altijd hun nut bewijzen.

Terug...